MASKINER OG HARDWARE

M4 - maskin 9-30 VDC

Kompakt vifteløs industrimaskin som kan monteres både horisontalt og vertikalt, på vegg eller under styrekonsoll.

Atec multistrålesonar

Kompakt multistrålesonar beregnet for oppmåling og havbunns- kartlegging i høy oppløsning.

Subsonus

System for undervannsposisjonering bestående av en liten sonar på båten, og en eller flere transpondere som festes på undervannsobjekter

Spatial - alt-i-et-sensor

en liten bevegelsessensor fra australske Advanced Navigation, som passer fint sammen med Atec, Wassp, HGPS.

Opto-kobler for NMEA-signaler

En opto-isolator er en elektronisk komponent som overfører elektriske signaler ved bruk av lys, isolerer for skadelige spenninger.