Subsonus hydrofon og tag

Subsonus med 2 tags i vannet

Subsonus - posisjonering under vann

Olex versjon 12.0 introduserte støtte for Subsonus fra Advanced Navigation. Subsonus er et system for undervannsposisjonering, bestående av en liten hydrofon under båten og transpondere festet på undervannsobjekter, som fiskeredskap, ankere, ROV, droner eller dykkere.


Hver transponder eller "tag" har sitt unike nummer. Taggene snakker med hydrofonen gjennom vannet, og forteller sin pitch, roll, og heading. Hydrofonen regner ut deres posisjon og dybde.


Taggene vises i Olex i 2D og 3D, og kan trackes med slepestreker eller posisjonene kan merkes med hurtigtaster. I Olex kan man sette graden av tilt som skal tolereres før en tag regnes for å ha oppnådd noe, som å lande på havbunnen; et merke kan settes automatisk der dette skjer. To tagger kan "kobles" sammen, slik at de vises sammenbundet med en linje og med innbyrdes avstand seg imellom, som var de dører på en trål. Tagposisjon er også tilgjengelig som NMEA GLL på serieport, med tanke på eksternt videoutstyr.


For at Subsonus skal kunne regne ut posisjonen til en tag, må den vite sin posisjon, pitch, roll og heading. Pitch og roll måler den inni seg, mens posisjon og heading får den fra Olex. Anlegget må defor ha et satelittkompass eller lignende.


Olex utstyres med såkalt UP-nøkkel for kommunikasjon med Subsonus.


Et typisk minimumsanlegg for å posisjonere en ROV, er Olex med UP, en kilde til posisjon og heading, en Subsonus hydrofon, og en Tag festet på ROV'en.


Spesifikasjoner: