..
English

Produkter og priserBasis-software Veil. pris (NOK eks. MVA)
Olex fullversjon 30 000
Lino plotterversjon 15 000
Olex LT kontorversjon 7 500

Tilleggs-moduler Veil. pris
GRIB - nedlasting og fremvisning av værvarsler, samt data fra Barentswatch    5 000
AIS - Automatisk Identifikasjons System    5 000
HT - Beregning av bunnhardhet 20 000
SB - Måling og kartlegging av havstrøm 10 000
ITI - Posisjonering av trål og ROV 10 000
ATEC - Tilkobling mot Atec 400 multistrålesonar 30 000
HGPS - Bedre enkeltstrålekartlegging, med høyde-korrigert GPS 20 000
TRIPOS - Tilkobling mot Tripos attitude system 20 000
MBES - Prosessering av multistråledata 50 000
RE - Eksport av egenmålt bunnkart til trålposisjoneringssystem 20 000
SEAPIX - Tilkobling mot Seapix multistrålelodd 30 000
WASSP - Tilkobling mot Wassp 30 000
Oppgradering fra Lino til Olex 16 000
Gebyr for software-nøkkel til ny maskin-id. 3 000

Rekonstruksjon av brukerdata fra innsendt, lesbar harddisk, er inkludert i prisen ved bytte til ny maskin levert av Olex.


Last ned prislisten som PDF.Maskiner og hardware Veil. pris
M3 - 9-30V, industrimaskin - kun maskin 15 900
Atec 400, Multistrålesonar 430 000
Spatial, alt-i-ett-sensor 37 000
Valeport Swift-SVP lydhastighetsprobe 58 000
Opto-kobler for NMEA-signaler 1000


Trimble BX982 - GPS for oppmåling


Trinble BX982 finnes i flere varianter. Alle modellene kan ta imot Fugro Marinestar, for 4cm posisjon. RTK krever Internet, Marinestar kan mottas gjennom luften eller Internet. En lavere modell kan oppgraderes til en høyere. Oppgraderingsprisen er noe dyrere enn mellomlegget mellom de to modellene. For å få heading må det benyttes to antenner.


Modell Veil. pris
Trimble BX982, -03: Heading, 30cm RTK 36 700
Trimble BX982, -13: Heading, 10cm RTK 41 300
Trimble BX982, -07: Ikke heading, 0,5cm RTK 96 000
Trimble BX982, -00: Heading,  0,5cm RTK 101 000
Antenne GA830 14 200
Antennekabel GNSS, TNC/TNC, RG58, 10 meter 1 350

Prisene er oppgitt i norske kroner, veiledende, eks. MVA.


Last ned prislisten som PDF.


Skulle det oppstå feil på M1- eller M2-maskiner, som ikke dekkes av reklamasjon,
har vi faste priser på små reparasjoner, og service.Elektroniske navigasjonskart

Olex kan benytte vektorkart i S57- og S63-format, fra offisielle og kommersielle leverandører som ChartWorld, Primar og Statens Kartverk. Navigasjonskartene kan brukes i kombinasjon med det egenoppmålte bunnkartet. Diverse kartinformasjon som navn, dybdekoter, bunntyper og lyktesektorer kan slås av, og på, etter ønske og behov.


ChartWorld

Uoffisielle kart fra ChartWorld har informasjon som tilsvarer de offisielle kartene men selges, til en lavere pris, som engangskjøp med kvartalsvise oppdateringer i et år fra kjøpsdato. Kartene selges i ferdige områder hvor 11 områder dekker norskekysten og Svalbard.


Oversikt, med priser, over ChartWorld's områder i Norge.


Sjøkartverkets fiskeridatabase

Fiskeridatabasen viser bunntopografien i form av dybdekurver basert på statens oppmålinger, maritime grenser, oljeinstallasjoner og bunnkvalitet. Hver celle har en veiledende pris på kr 1450.


Oversikt over Fiskeridatabasen med cellenummerChartWorld's områder i Norge


NO-001
Øst-Finnmark
kr 1950

NO-002
Vest-Finnmark - Troms
kr 1950

NO-003
Malangsgrunnen
kr 975

NO-004
Lofoten - nordlige Nordland
kr 1950

NO-005
Sørlige Nordland
kr 1950

NO-006
Trøndelag
kr 1950

NO-007
Møre og Romsdal - Sogn og Fjordane
kr 1950

NO-008
Hordaland - Nordlige Rogaland
kr 1950

NO-009
Sørlige Rogaland - Vest-Agder
kr 975

NO-010
Aust-Agder - Oslofjorden
kr 1950

NO-011
Svalbard
kr 1950


Sjøkartverkets Fiskeridatabase - Veil. pris pr. celle er kr 1450 eks MVA


..