Vind


Bølger


Overflatestrøm


Lufttrykk


Meteorogram og nedlastnings-URLer


Startverdier for plotterobjekter

GRIB - Værvarslingssystem og automatisk nedlasting av filer

Værsystemet laster automatisk ned strøm, bølger og lufttrykk fra Internet, og viser været som farger, piler og grafer. Se været slik det er nå, eller som det blir om noen timer, eller hvordan det blir når båten passerer ulike steder.


Det er data om vind, trykk, bølger og strøm som i første omgang behandles. Disse kan lastes ned gratis fra met.no. Fremvisningen i Olex er inspirert av yr.no.


GRIB-modulen støtter også tilsvarende nedlasting av forskjellige plotterdata, som oversikt over fiskebruk fra BarentsWatch.


Vær- og nedlastingssystemet blir aktivert med en såkalt GRIB-nøkkel, som kan kjøpes via en Olex-forhandler, og vises så frem med knappen "Værvarsel" på Diverse-menyen.


I et vindu nede til venstre på skjermen finnes verktøy for å velge hvilken parameter som skal vises og hvilke filer som utgjør datasettet. Det er også knapper og slider for å animere været og bestemme hvor langt frem i tid været skal vises for.


Under fartsforkyvning kan man enten angi, eller bruke båtens sanne hastighet, for å se hvordan været blir underveis. De to kontrollene - tidsforskyvning, fartsforskyvning, kan godt kombineres. Det er også knapper for å skjule verktøyvinduet, eller vise fargekartet for værparameteren. Når værvarsel avsluttes, går visningen straks tilbake til klassisk Olex havbunnskart.


Under "Nedlastninger" vises de ulike URLene maskinen er satt opp med. Man kan velge frekvens for autohenting fra 1 til 24 timer. Man kan også si 0 timer, og istedet hente filene manuelt ved å trykke "Hent alle nå". Manuell henting kan godt kombineres med automatisk intervallhenting.


Nye URLer skrives inn ved å trykke "Lag ny", hvorpå man skriver dem inn. URLer kan finnes ved å "hvile" musen på klikkbare linker i en web-browser. Lister av URLer kan også eksporteres og importeres. Vi har flere slike eksempel-listefiler som fritt kan benyttes, og editeres etter behov.


Olex kan ikke sjekke om URLene er skadelige eller ikke. Man kan i verste fall angi URLer, som henter ned uønsket innhold fra nettet.


Til høyre for URLene vises en status for siste henting og hvor lenge det er siden. Om noe feilet, får man en rød feilmelding med et kryptisk tall fra 1 til 8; teknisk sett er dette feilkoder fra programmet "wget", man kan eventuelt google etter hva de betyr.


Øverst ser vi et meteogram, dvs tidsvisning av vind for aktuelt sted, enten der musen peker, eller på valgt merke. Om man ser på for eksempel bølger, vil meteogrammet alltid gjelde vind.


Alle tre vinduene kalles frem med knapper på Diversemenyen ("Værvarsel", "Nedlastinger") eller inne i værvarselverktøyvinduet ("Meteogram", på bildet skjult bak nedlastingsvinduet).


Internettilkobling

Maskinen må konfigureres for å nå Internet. til detbrukes en trådet RJ-45-tilkobling mot for eksempel et ICE-modem eller annet. Det vil fungere like fint med direkte trådet tilkobling mot et ICE-modem, for eksempel.


Vinduet midt på skjermen viser hvordan DHCP er aktivert med en knapp. Vår erfaring er at mot ICE trenger man ofte ikke anvende DHCP, statisk IP-adresse går også bra.


En liten markering oppe til høyre viser om maskinen har kontakt med Internet: grønn = ja, rød = nei.


Maskinen er her satt opp med mange statiske IP-adresser for å kunne nå diverse sensorer, mens 192.168.1.44 er gitt av DHCP.


Vi antar at mange gamle Olexmaskiner ute i felten trivielt kan kobles til nettet på denne måten. Kanskje riktig gamle maskiner må reinstalleres, for å få riktig Linuxsoftware. Maskinene er tradisjonelt satt opp uten brannmur; den kan lett aktiveres ved å kjøre "system-config-firewall-tui" i vedlikeholdsmodus. Last ned beskrivelse her.


Når nettet er aktivert, vil maskinen kanskje prøve å synkronisere sin klokke mot tidsservere på Internet. Dette synes uheldig, da synkroniseringen ofte feiler med mange timer. Vi endrer vår installasjonsveiledning til å prøve å unngå slik synkronisering, samt ikke deaktivere brannmuren.


BarentsWatch

Vår URL-liste, nedlastbar fra www.olex.no, henter også data om fiskeredskaper fra BarentsWatch, typisk omtrent 2000 plotterobjekter per dag. Vinduet over viser hvordan Olex settes til å organisere dataene i et eget plotterlag, her "BarentsWatch". Dataene er internt tagget til å komme fra en fil via Internet, så neste gang filen hentes ned, for eksempel neste dag, slettes alle de "forrige" objektene. Maskinen skal dermed ikke renne full, selv om den hver dag laster ned nye redskapsopplysninger. Ulike filer har forskjellig tagging.


Man kan selvsagt sette opp sine egne URLer, og trenger ikke bare bruke vårt eksempel.


URLer for vær og BarentsWatch


URLer som laster ned forskjellige data. Brukes sammen med vår nye GRIB-modul.

Etter å ha lagret URLene i Olex, bestem hvor ofte de skal hentes via Diverse->Nedlastinger.