..
English

Dybdedata fra Kartverket

Kartverket har frigitt bunndata for deler av Norges sjøareal. Utenfor 12-milsgrensen er oppløsningen gjerne så god som 5 meter; kystnært 50 meter. Dataene dekker i noen tilfeller de samme områdene som NGUs marine grunnkart, som nå er bygget inn i Olex. Kartverkets bunndata kan lastes ned som en Olexdatabase. Dataene er lisensiert under CC-BY 4.0. Kildedataene, som også kan leses inn i Olex (selv om det vil ta lang tid!) kan også lastes ned.

Last ned Kartverkets bunndata som Olexdatabase

Last ned Kartverkets bunndata i kildeformat

Kartverkets dybderEksempelbilder med gradvis zoomnivå