..
English

Automatisk kartlegging av havetOlex er et norskprodusert system for kartlegging, fiskeriplotting og navigasjon. Ved hjelp av Olex kan alle som ønsker, og har behov for det, lage sine egne detaljerte havbunnskart. Systemet samler data fra båtens ekkolodd og GPS i en dybdedatabase på Olex-maskinen. Resultatet visualiseres umiddelbart på skjermen som et realistisk 3D-bilde av havbunnen. De egenproduserte havbunnskartene kan deles mellom Olex-brukerne, og gir verdifull informasjon som kan bidra til mer effektivt, og lønnsomt, fiskeri og havbruk. Mer


Vi ønsker alle en riktig god Påske, og informerer om at vårt kontor vil ha redusert bemanning i påskeuken.   Versjon 8.2


- Tre, fire eller fem desimaltegn for posisjoner

- Konfigurerbare hendelsesmerker via NMEA WPL

- Ytterligere forbedringer rundt håndtering av serieporter


Se hele versjonshistorien her


Last ned din gratis oppgradering!


Nyeste deledatabase: Oktober 2014