..
English

Automatisk kartlegging av havetOlex versjon 8.12


Denne versjonen fikser manglende multistrålehardhet i forrige versjon. Den har også forbedringer i vår støtte for Kaijo KSE-300, og en del nye varslinger på uaktiverte knapper som burde vært aktivert. For våre forhandlere: Ny Atec-demo som viser kartlegging, uten attitude-sensor.
Komplett versjonshistorie.


Atec versjon 4.4.147


Firmware for Atec. Last ned alle filene, legg dem på en minnepinne, velg alle filene i Olex-filbrowseren, og oppdater sonaren.


Nye Marine Grunnkart for Søre SunnmøreKart i shape-format med informasjon om bunnens
beskaffenhet, kombinert med høyoppløselig 3D-kartOversikt over dekningsområdet til dybdedatabasen

Nye Marine Grunnkart fra NGU og Statens kartverk er nå tilgjengelig for Olex. Kartene dekker havbunnen over et område på 800 kvadratkilometer, i fem kommuner på Søre Sunnmøre. De nye marine grunnkartene består av en dybdedatabase, som inneholder dybdemålinger i 2 meters oppløsning, og en kartdatabase i shapeformat, som beskriver bunnens beskaffenhet.


Datasettene er gratis tilgjengelig for nedlasting fra vår server og kan benyttes sammen, eller hver for seg.


Nedlasting