..
English

Automatisk kartlegging av havetOlex er et norskprodusert system for kartlegging, fiskeriplotting og navigasjon. Ved hjelp av Olex kan alle som ønsker, og har behov for det, lage sine egne detaljerte havbunnskart. Systemet samler data fra båtens ekkolodd og GPS i en dybdedatabase på Olex-maskinen. Resultatet visualiseres umiddelbart på skjermen som et realistisk 3D-bilde av havbunnen. De egenproduserte havbunnskartene kan deles mellom Olex-brukerne, og gir verdifull informasjon som kan bidra til mer effektivt, og lønnsomt, fiskeri og havbruk. Mer   Versjon 8.4


- Fikser mulig bug i forrige versjon

- Flere svenske oversettelser


...i tillegg til nyhetene i V8.3:

- Støtte for Scientific Linux 6.6

- Himmelsyn av GPS-satelitter, via NMEA GSA og GSV

- Bunnhardhet fra Koden ekkolodd

- Første støtte for koreansk språk


Se hele versjonshistorien her


Last ned din gratis oppgradering!


Nyeste deledatabase: Mai 2015