..
English

Automatisk kartlegging av havetOlex er et norskprodusert system for kartlegging, fiskeriplotting og navigasjon. Ved hjelp av Olex kan alle som ønsker, og har behov for det, lage sine egne detaljerte havbunnskart. Systemet samler data fra båtens ekkolodd og GPS i en dybdedatabase på Olex-maskinen. Resultatet visualiseres umiddelbart på skjermen som et realistisk 3D-bilde av havbunnen. De egenproduserte havbunnskartene kan deles mellom Olex-brukerne, og gir verdifull informasjon som kan bidra til mer effektivt, og lønnsomt, fiskeri og havbruk. Mer   Versjon 8.6


Denne versjonen støtter Scientific Linux 6.7, og tillater NMEA både via seriellport og TCP/IP.


NYHET! OLEX INTRODUSERER MULTISTRÅLESONAR


Atec 400 er vårt nye multistrålesystem. Det kombinerer en sonar fra NORBIT med software fra Olex. Atec 400 er nøyaktig og kraftfull, samtidig som den er liten og hendig. Ingen koblingsboks eller kontroll-PC, bare plugg sonaren rett inn i Olex!


Les mer på vår Atec produktside


Last ned Atec 400 produktblad (PDF)