..
English

Automatisk kartlegging av havet


   Versjon 8.9


Denne versjonen reparerer flere feil og svakheter med Atec. Den støtter Kongsberg MRU via både serieport og UDP/IP. Den godtar at Hondex-lodd sender dybden som fot. 2D-profiler gjennom bunndataene viser nå også vertikal helning, hvis grafen består av bare to punkter. Og de varme autobunnfargene har nå bedre oppløsning over veldig flat bunn. Komplett versjonshistorie.