..
English

Automatisk kartlegging av havet


Olex er et norskprodusert system for kartlegging, fiskeriplotting og navigasjon. Ved hjelp av Olex kan alle som ønsker, og har behov for det, lage sine egne detaljerte havbunnskart. Systemet samler data fra båtens ekkolodd og GPS i en dybdedatabase på Olex-maskinen. Resultatet visualiseres umiddelbart på skjermen som et realistisk 3D-bilde av havbunnen. De egenproduserte havbunnskartene kan deles mellom Olex-brukerne, og gir verdifull informasjon som kan bidra til mer effektivt, og lønnsomt, fiskeri og havbruk. Mer


   Versjon 8.8


Denne versjonen har blant annet automatisk skalering
av fargedybde i 2D-visning, og mulighet for varme farver,
i reieff. Samt NMEA via UDP/IP og TCP/IP.